• 151

Vývoj medicíny a biotechnológií priniesol do sveta mnoho nových možností a technológií, ktoré menia spôsob, akým liečime choroby a zvládame zdravotné problémy. Jednou z takýchto oblastí je aj reprodukčné zdravie a liečba neplodnosti, ktorá sa v posledných rokoch posúva do nových sfér vďaka technológiám, ako je implantácia embryí. Revolúcia umelého oplodnenia, ktorá začala v 70. rokoch minulého storočia, priniesla mnoho zmien v oblasti liečby neplodnosti. 

 

Základom tejto technológie je oplodnenie vajíčka spermiou mimo tela a následná implantácia embrya do maternice. Táto technika umožnila mnohým párom, ktoré sa trápili s neplodnosťou, splniť si ich sen o dieťati. V posledných rokoch však technológia umelého oplodnenia postupne prechádza do nových sfér a rieši aj problémy, ktoré boli donedávna nevyriešiteľné. Implantácia embryí sa stala štandardnou metódou pri liečbe neplodnosti a teraz sa používa aj na riešenie iných zdravotných problémov, ako sú génové poruchy, neplodnosť u mužov a problémy s genetickým materiálom.

Jednou z najväčších výhod implantácie embryí je možnosť predbežného testovania embryí a výberu toho najzdravšieho a najlepšieho kandidáta na implantáciu. Toto testovanie umožňuje lekárom skontrolovať genetický materiál embrya a zistiť, či má nejaké chromozomálne abnormality alebo iné genetické chyby, ktoré by mohli viesť k rôznym zdravotným problémom v budúcnosti. Okrem toho, implantácia embryí umožňuje aj zachovanie genetického materiálu pre rodinu.

Táto metóda sa používa najmä u pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu alebo iné liečby, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ich reprodukčnú schopnosť. Implantácia embryí im umožňuje zachovať ich genetický materiál a mať v budúcnosti vlastné biologické deti.